สถานที่ตั้ง

40 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล

sdmr02@patco.co.th