เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล KOOP

รหัสสินค้า 30089

ชื่อ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล KOOP
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล KOOP

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1831 คน

เป็นเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก
- เครื่องปั่นไฟให้เกิดพลังงานไปขับแสงสว่าง  มีหลายขนาด ทั้งขนาด 2 สายและ 3 สาย ตั้งแต่ 4.5 KVA
- ไปจนถึง 11 KVA มีทั้งชนิดตู้ครอบเก็บเสียง และชนิดเปลือย
- มั่นใจในคุณภาพสินค้า บริการพร้อมอะไหล่
- ใช้กับงานขนาดเล็กและเคลื่อนย้ายสะดวก

มีหลายขนาด ทั้ง ขนาด 2 สาย และ 3 สาย ต้งแต่ 4.5 kva ไปจนถึง 11 kva
ทั้งชนิดตู้ครอบเก็บเสียงและชนิดเปลือย